Even stilstaan
HH.Petrus en Paulus
Praktische info
Je vindt bij ons...
Gastenboek/Referenti
contacteer

Even stilstaan    

Even stilstaan

     

De lente (Frederik van Eden 1860-1932)

 

Reeds is het statig eiber-paar gekomen,

't geduldig rijs wringt stil de knoppen los,

de zoele lente luwt door 't zonnig bosch

en wiegt mijn geest in weemoeds-zoete droomen.

 

Violengeur stijgt op uit vochtig mos,

een bronzen gloed veerjongt de dorre boomen,

en primula's en dotterbloemen zoomen

de groene wei met gouden voorjaarsdos.

 

Wat heb ik, milde! naar uw komst gesmacht!

wat scheen uw toeven lang! -- is 't niet mijn leven

dat door uw donzen adem wordt gewekt?

 

Eens zult ge niet meer keeren,

als ge trekt, des weerziens zaligheid mij niet meer geven

en grimmig grijnst dan d'eindelooze nacht.


Powered by CenterALL & Hosted by SarrCom.com