Even stilstaan
HH.Petrus en Paulus
Praktische info
Je vindt bij ons...
Gastenboek/Referenti
contacteer

Even stilstaan    

Verenigingen en werkgroepen

  Parochiële werkgroepen

Werkgroep liturgie Deze werkgroep coördineert, begeleidt en stimuleert de groepen en mensen die de liturgie voorbereiden en verzorgen. Contactadres: Ingrid Van Dijck  keulsebaan 72  2243 Pulle  03 484 61 21

Sint Ceciliakoor Zingt elke eerste zondag van de maand in de zondagsmis om 9.30u. Het koor verzorgt mee de vieringen van Pasen, Pinksteren, Allerheiligen, Kerstmis alsook de Paas-en Kerstvieringen van Ziekenzorg. En het koor verzorgt ook mee de begrafenissen.  Contactadres: Paula Havelaerts  Heirbaan 27  2243 Pulle 03 484 43 25

Pulse nootjes Ons kinderkoor : de kindervieringen om elf uur met Pasen en Kerstmis worden door ons kinderkoor mee verzorgd. Ook in de verenigingenviering en tijdens de klokkenfeesten laten zij hun stemmetjes horen.  Contactadres: Roosmarijn Sips   Dennenlaan 25  2243 Pulle  03 464 08 87

Rouwbegeleiding Bij overlijden wordt aan het gezin een bezoek gebracht door een van de mensen van de rouwbegeleiding. Er wordt contact genomen enkele weken na het overlijden. Contactadres: Maria Verdonck  Boudewijnlaan 83  22423 Pulle   03 484 43 79  

Buurtwerking De buurtbezoek(st)er heeft een zorgzame aandacht voor de mensen en de gebeurtenissen in zijn/haar buurt. Zowel bij vreugdevolle als bij droevige momenten zorgt hij/zij ervoor dat een teken van medeleven van de buurt aan het betrokken gezin wordt bezorgd. Hij/zij staat ook in voor het onthaal van nieuwe bewoners. Sjos Van Beirendonck  Heirbaan 31 2243 Pulle

Broederlijk Delen-Welzijnszorg Tijdens de Veertigdagentijd en Advent wordt actie gevoerd voor de noden in de Derde en de Vierde Wereld. Deze actie beoogt een grotere bewustmaking van de noden en roept op tot morele en financiële solidariteit. Ward Belmans  Le Grellelei 16  2243 Pulle  03 484 41 66

Ziekenzorg De medewerkers bezoeken de zieken, minder-validen en vereenzaamden thuis en in sommige verzorgingsinstellingen. Zij organiseren ontspannings-, hobby- en ontmoetingsnamiddagen in het parochiecentrum. Ook worden uitstappen met de zieken georganiseerd. Ziekenzorg verzorgt eucharistie- en gebedsvieringen voor en met zieken, o.a. om de twee jaar de ziekenzalving. De medewerkers dragen indien gewenst de communie aan huis bij de zieken. Ziekenzorg bepleit ook belangenbehartiging voor haar doelgroep bij de hogere instanties.

Ziekenzalving De ziekenzalving wordt toegediend bij ernstige ziekte op aanvraag bij Marcel Van Peer. Om de twee jaar wordt, met de medewerking van Ziekenzorg, een gezamenlijke ziekenzalving georganiseerd tijdens de advent. http://www.ziekenzorg.be/

Contactadres  Hugo Renap  Sparrendreef 44  03 484 40 26

Catechese en kerkelijke vieringen

Doopselcatechese Het doopsel wordt steeds in de parochiekerk toegediend, in principe op een zondagnamiddag. Het doopsel en de doopselviering worden door de doopselcatechisten samen met de ouders voorbereid. Voorbereiding en doopdatum zijn, zo mogelijk, twee maanden bij voorbaat af te spreken met Marcel Van Peer.(pastoor)

Eerste Communie catechese De kinderen van het tweede leerjaar(in principe op 8 jaar) vieren hun Eerste Communie op Hemelvaartsdag. De voorbereiding loopt over twee jaar en gebeurt vooral thuis met een opvolging op school. Voor de ouders worden contactavonden ingericht. Contacteadres: Sjos Van Beirendonck  Heirbaan 31  2243 Pulle

Vormsel Aan het vormsel gaat één jaar van voorbereiding vooraf. De vormselcatechisten en de ouders nodigen kleine groepen van kinderen bij hen thuis uit voor gezamelijke activiteiten en vieringen in de kerk. Voor de ouders worden contactavonden ingericht. Contactadres: Silvia Putteneers  Goudvinklaan 34  2243 Pulle

Huwelijk Wie aan huwen denkt neemt ten minste 6 maanden voor het huwelijk contact met de pastoor. Met hem worden verdere afspraken gemaakt in verband met "ondertrouw" en verdere voorbereiding.

Ziekenzalving De ziekenzalving wordt toegediend bij ernstige ziekte op aanvraag bij Marcel Van Peer. Om de twee jaren wordt, met de medewerking van Ziekenzorg, een gezamelijke ziekenzalving georganiseerd tijdens de advent.

Communie aan huis Op verzoek kan de communie aan huis gebracht worden bij zieken of bejaarde mensen. Praktische afspraken worden gemaakt met de kernleden van Ziekenzorg of met Marcel Van Peer.

Begrafenis Bij overlijden dient zo vlug mogelijk contact gezocht met Marcel Van Peer om datum en uur van de kerkelijke begrafenis, en eventuele gebedswake(principieel op de vooravond van de begrafenis om 19.30u), af te spreken. De overledenen van de voorbije maand worden elke 1e zondag van de maand herdacht in de viering van 9.30u.

Parochiële verenigingen

Scouts en gidsen De 14de VVKSM-ZANDSTUIVERS, scouts-en gidsengroep van Pulle zijn aangesloten bij het Vlaamse Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen. Scouting is, met de erbij horende ontspanningsmogelijkheden,in de eerste plaats een opvoedingsmethode gesteund op ploegwerk, mede-beheer, dienstverlening, engagement en zelfwerkzaamheid. De vergaderingen hebben normaal plaats op zondagnamiddag in en om de jeugdlokalen gelegen aan de Boudewijnlaan nrs 83 en 73. http://www.scouts-pulle.be/

OKRA Trefpunt Deze vereniging wil zorgen voor ontspanning van gepensioneerden om hen ten volle te laten genieten van een welverdiende rust na hun lange arbeidsloopbaan. Dinsdag-en dondernamiddag wordt er in het Parochiehuis gekaart, gedanst, wordt een fietstocht gereden of wordt in de Parochiezaal een samenkomst met koffietafel gehouden. geregeld worden de bijeenkomsten begonnen met een viering. http://www.kbg.be/ http://www.okra.be/

KVLV Een christelijk geinspireerde verenigng voor vrouwen vanaf 18 jaar, mat aandacht voor algemene en praktische vorming gericht op verschillende leeftijdsgroepen en AGRA(land en tuinbouw). De beweging biedt tevens : -ontspanning : turnen,uitstappen, fietsen -Lourdesbedevaart -algemene ledenvergaderingen : 4 maal per jaar -maandelijks ledenblad "Vrouwen met vaart" -een eigen ledenblad "Vrouwentongen" -verschillende cursussen : handvaardigheid, koken, bloemschikken enz... -wandelen http://www.kvlv.be/

KWB Deze sociaal-culturele vereniging heeft tot doel de ontplooing van de werknemers en de uitbouw van een rechtvaardige samenleving door vorming, dienstbetoon en actie, dit alles in een christelijke geest. De KWB biedt tevens : -ontspanning met toneel, stratenfeesten en dgl. -sport : voetbal, wandelen en fietsen. De data van de activiteiten worden medegedeeld in het eigen info-blad. Vele van deze activiteiten gaan door in hun clublokaal met voetbalterrein in de Fatimalaan. http://www.kwb.be/ www.kwbpulle.centerall.com

 
Powered by CenterALL & Hosted by SarrCom.com